Vem vi är

Karl-Erik Grevendahl har en bred bakgrund från det priata näringslivet samt internationellt utvecklingsarbete. Han har en erfarenhet av att leda personer enskilt eller i grupp samt coacha personer i ledande positioner.

Kontakt: karl-erik (a) grevendahl.com

Stephanie Anvelid Uller är miljövetare i grunden med fokus på hållbarhet i stort. Som projektledare leder hon både stora och små projekt inom miljö, pedagogik, natur och social hållbarhet.