Vad vi gör

Vi har bred kompetens med särskilt fokus på företagens utmaningar och affärsmöjligheter i samspel med hållbarhet. Genom att lyhördhet i kombination med vår långa erfarenhet analyserar vi företagets eller organisationens behov utifrån dess speciella förutsättningar och villkor.

Vi har även lång erfarenhet av internationella projekt och affärer. I Vermont, USA, har vi skapat långsiktiga relationer med fokus på handels- och kunskapsutbyte. I Botswana har vi utvecklat ett center för miljöteknik samt ett luftmätningssystem. Kring Östersjön har vi byggt nätverk med fokus på utveckling av biogas.