Vem vi är

Karl-Erik Grevendahl har en bred bakgrund som VD, personalchef respektive miljöchef inom privat sektor. Med dessa erfarenheter från näringslivet som grund, kombinerat med sitt livslånga miljöintresse arbetar han med förändringsprocesser med hållbar utveckling i fokus och är expert på att sammanföra rätt människor och kompetenser med varandra.

Karl-Erik har bland annat startat Hållbar Utveckling Skåne, Ekologiskt Marknadscentrum och Sustainable Business Hub och hjälpt ett flertal företag, kommuner och organisationer att se möjligheter inom sina affärsområden med fokus på miljöfrågor även internationellt.

Kontakt: karl-erik (a) grevendahl.com

Stephanie Anvelid Uller är miljövetare i grunden med fokus på hållbarhet i stort. Med sin tvärvetenskapliga bakgrund hon under åren hjälpt företag och organisationer med kartläggningar, nulägesanalyser och framförallt uppbyggnad av ledningssystem inom miljö och hållbarhet. Som projektledare leder hon både stora och små projekt, framförallt inom miljö, pedagogik, natur och social hållbarhet.

Kontakt: stephanie.a.uller (a) grevendahl.com