Vad vi gör

Vi har bred kompetens med särskilt fokus på företagens utmaningar och affärsmöjligheter i samspel med hållbarhet. Genom att lyhördhet i kombination med vår långa erfarenhet analyserar vi företagets eller organisationens behov utifrån dess speciella förutsättningar och villkor.

Tillsammans har vi bred erfarenhet inom företagsledning, miljöledning, lantbruk, miljöteknik, CSR, hållbar utveckling, pedagogik, biogas, vatten, Agenda 2030 samt klimatutmaningen och tar gärna hjälp av vårt gedigna nätverk av experter när vår egen kunskap inte räcker till. Genom detta etablerade och kvalificerade affärsnätverk tar vi oss även an uppdrag som kräver stora resurser.

Vi har även lång erfarenhet av internationella projekt och affärer. Vi har bland annat verkat i Kina med att utveckla affärsmöjligheter för svenska företag inom miljöteknikområdet i Pearl River Delta. I Polen, främst med projektet Baltic Eco Cities, för att stärka miljötekniken i Koszalin. I New England, USA, har vi byggt upp ett affärsnätverk med fokus på miljöteknik. I Vermont har vi gjort en förstudie kring ökat samarbete mellan cleantech-företag i södra Sverige och i New England och vi har drivit samarbetsprojekt med svenska aktörer med fokus på miljöteknik i Botswana.