Klimatfrågan, vatten, teknikutveckling, biogas, ekologiska livsmedel…

Vi har bred kompetens med särskilt fokus på företagens utmaningar och affärsmöjligheter. Genom att lyssna i kombination med vår långa erfarenhet analyserar vi företagets eller organisationens behov utifrån dess speciella förutsättningar och villkor.

Exempel på uppdrag:

  • Stärka varumärke och utveckla affärsidéer inom miljöområdet
  • Headhunting och kompetenskomplettering
  • Start och ledning av nätverk 
  • Projektledning (ex på Ideon och Krinova) 
  • Klimatanpassning
  • Genomföra utbildningar
  • Bygga upp miljöledningssystem
Grevendahl-Miljo