Erfarenhet av internationella affärer inom miljöteknik

I Kina främst med att utveckla affärsmöjligheter för svenska företag inom miljöteknikområdet i Pearl River Delta. I Polen främst med projektet Baltic Eco Cities, för att stärka miljötekniken i Koszalin.

I New England, USA, har vi byggt upp ett affärsnätverk med fokus på miljöteknik. I Vermont har vi gjort en förstudie kring ökat samarbete mellan cleantech-företag i södra Sverige och i New England.

I Botswana driver vi ett samarbetsprojekt med svenska aktörer med fokus på miljöteknik.

Grevendahl-Internationellt