Förändringsprocesser med
fokus på hållbar utveckling

Med erfarenheter från näringslivet som grund – VD, marknadschef, miljöchef och personalchef – kombinerat med mitt livslånga miljöintresse arbetar jag med förändringsprocesser med hållbar utveckling i fokus.

Affärsmannaskap och trovärdighet är ledorden i mitt arbete.
Jag drivs av att se positiv förändring uppstå när jag sammanför
olika människor och kompetenser.

Jag har bl a startat Hållbar Utveckling Skåne, Ekologiskt
Marknadscentrum och Sustainable Business Hub och hjälpt
ett flertal företag och organisationer att se möjligheter inom sina affärsområden med fokus på miljöfrågor, även internationellt.

Karl-Erik Grevendahl

Grevendahl-Fakta